Twoje zakładki
Search
Menu

Gwarancja

Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że wszystkie produkty firmy Oras są wytwarzane z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców i podzespołów. Nasze procesy produkcyjne podlegają ścisłej kontroli jakości na wszystkich etapach: począwszy od wyboru materiałów, aż do momentu, w którym towar jest gotowy do użycia. Przy projektowaniu i produkowaniu wszystkich baterii i akcesoriów firmy Oras dochowano zgodności z odpowiednimi normami EN. Dzięki temu możemy zagwarantować bezawaryjnąpracę naszych urządzeń w warunkach określonych w tych normach. Ponadto, zapewniamy, że wszystkie produkty są dokładnie badane w naszych zakładach przed ich dostarczeniem do klienta.

Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami użytkowania i konserwacji oraz o stosowanie się do zawartych w nich wskazówek. Przestrzeganie zasad prawidłowej instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia pozwoli Państwu cieszyć się jego prawidłowym działaniem przez wiele lat.

Gwarancja na okres dwóch (2) lat

W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o niezwłoczne powiadomienie sprzedawcy lub firmy ORAS (tel. 800 518 469 lub 34/350 92 82). Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumenta, gwarancja na okres dwóch (2) lat obejmuje wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja ta jest ważna przez okres dwóch (2) lat począwszy od daty zakupu. W przypadku, gdy brak jest dokumentu potwierdzającego zakup przez okres dwóch (2) lat począwszy od roku wskazanego na stemplu produkcyjnym (rok wskazany na stemplu + dwa lata). Usterki powstałe w następstwie normalnego zużycia produktu, nieprawidłowej instalacji/obsługi lub niezastosowania się /nieprawidłowego zastosowania się do wskazówek ujętych w instrukcjach użytkowania i konserwacji nie są objęte gwarancją.

Gwarancja na okres pięciu (5) lat obejmuje szczelność głowicy baterii jednouchwytowych

Okres tej gwarancji wynosi pięć (5) lat począwszy od daty zakupu baterii. W przypadku, gdy brak jest dokumentu potwierdzającego zakup przez okres pięciu (5) lat począwszy od roku wskazanego na stemplu produkcyjnym (rok wskazany na stemplu + pięć lat).Obejmuje ona wady materiałowe lub produkcyjne głowicy.

Firma Oras zapewnia bezpłatną wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe. Gwarancja ta nie obejmuje żadnych dodatkowych wydatków. Wszystkie dodatkowe wydatki związane z naprawami, itp. pokrywa wyłącznie konsument.

Ponadto, gwarancja ta nie obejmuje baterii zasilających, aeratorów oraz innych części, które podlegają wymianie/konserwacji, ani też usterek powstałych w następstwie zanieczyszczenia produktu, nieprawidłowego montażu/instalacji lub niewłaściwego korzystania z produktu (patrz: instrukcje użytkowania i konserwacji dostarczane wraz z urządzeniem lub dostępne na stronie www.oras.com).

Gwarancja dostępności na okres dziesięciu (10) lat obejmująca podzespoły i części zamienne wszystkich produktów firmy oras

Firma Oras zapewnia, że podzespoły i części zamienne wszystkich wytwarzanych przez nią produktów będą dostępne co najmniej przez okres dziesięciu (10) lat od roku/miesiąca wskazanego na stemplu produkcyjnym. Gwarancja dostępności dotyczy urządzeń wyprodukowanych po dniu 1 stycznia 2012 r.. Gwarancja ta nie obejmuje żadnych wydatków ani prac naprawczych/montażowych, a jedynie zapewnia, że określone podzespoły i części zamienne będą dostępne.

Ograniczenia gwarancji

Opisane warunki gwarancji dotyczą wyłącznie baterii i akcesoriów firmy Oras, w których wykorzystywane są oryginalne części firmy Oras, oraz które są obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji. Przy instalowaniu i planowaniu rozmieszczenia baterii oraz przyłączy wody należy przestrzegać warunków określonych przez władze miejscowe oraz przepisów miejscowych. Opisane powyżej gwarancje udzielane przez firmę Oras nie obejmują usterek powstałych w następstwie  nieprawidłowego montażu, nieprawidłowej instalacji, czyszczenia (szorowania lub zastosowania żrących środków czyszczących), nieprawidłowej obsługi, zaniechania podjęcia odpowiednich prac naprawczych oraz zaniechania wykonywania konserwacji w przypadku zanieczyszczenia wody (nieczystości, kamień, środki chemiczne, itp.). Gwarancja nie obejmuje baterii zasilających wykorzystywanych w bateriach elektronicznych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności zakupionego towaru z umową. W przypadku, gdy potrzebujecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących gwarancji firmy Oras, lub gdy macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych gwarancji, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Oras.

Powiadomienie o usterkach

Opisane gwarancje mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy informacja o wystąpieniu usterki została przekazana firmie Oras lub sprzedawcy. Przy zgłaszaniu usterki należy także wskazać, kiedy dokonano zakupu produktu. Uwaga! Serwis firmy Oras wykonuje naprawę tylko w miejscu, w którym bateria jest zainstalowana. Prosimy nie demontować baterii z instalacji.