Jūs pažymėjote
Ieškoti
Menu

Bendrosios garantijos sąlygos

Šiuo dokumentu garantuojame, kad visi Oras gaminiai gaminami iš aukščiausios kokybės žaliavų ir kad mūsų gamybos procesai - nuo medžiagų parinkimo iki gaminių parengimo naudoti - kontroliuojami ypač tiksliai veikiančia kokybės užtikrinimo sistema. Visi "Oras" maišytuvai ir jų priedai projektuojami ir gaminami pagal EN standartus, todėl veikimas be trūkumų užtikrinamas vadovaujantis EN standartuose nurodytomis sąlygomis. Be to, garantuojame, kad visi mūsų gaminiai, prieš pristatant klientams, yra bandomi mūsų gamyklose.

Šios garantijos sąlygos galioja Europoje. Už Europos ribų jos yra derinamos atskirai. Maloniai prašome perskaityti prie gaminio pridedamas naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir kruopščiai laikytis jų. Teisingai sumontavus, prižiūrint ir naudojant gaminį užtikrinamas jo ilgaamžiškumas.

Dviejų (2) metų garantija

Jei turėtumėte nusiskundimų dėl mūsų gaminių, maloniai prašome kuo greičiau kreiptis į pardavėją. Vadovaudamiesi privalomuoju Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, ištaisysime per dvejus (2) metus išaiškėjusį gamybos ir medžiagų broką. Garantija galioja dvejus (2) metus nuo pirkimo dienos, o jei pirkimo dokumentų nėra, dvejus (2) metus nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio (prie maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio pridedami dveji metai). Gedimai dėl gaminio įprastinio dėvėjimosi, neteisingo sumontavimo, netinkamo naudojimo arba naudojimoir priežiūros instrukcijų nepaisymo netaisomi.

Penkerių (5) metų garantija toliau išvardytiems visų „Oras“ gaminių funkciniams komponentams

 

Ši garantija taikoma toliau išvardytiems privačiuose namų ūkiuose naudojamų maišytuvų funkciniams komponentams: viensvirčio maišytuvo kasetei, elektromagnetiniam vožtuvui, sensoriui ir termostato kasetei. Prasidedanti nuo maišytuvo pirkimo dienos arba paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė, ši penkerių (5) metų garantija galioja anksčiau išvardytų funkcinių komponentų gedimams dėl medžiagų ir gamybos broko ir yra susijusi tik su privačiuose namų ūkiuose naudojamais maišytuvais ("Oras" pasilieka teisę ištirti atvejį). "Oras" nemokamai pateikia naują dalį vietoj sugedusios. Ši garantija neapima jokių kitų papildomų išlaidų. Visos išlaidos taisymo darbams ir pan. tenka vartotojui.Be to, ši garantija neapima baterijų, aeratorių ir kitų su reguliaria priežiūra susijusių dalių arba gedimų dėl nešvarumų, neteisingo surinkimo ar sumontavimo arba netinkamo naudojimo (žr. naudojimo ir priežiūros rekomendacijas, pateikiamas su gaminiu arba svetainėje www.oras.com).

Dešimties (10) metų garantija dėl galimybės įsigyti visų „Oras“ gaminių funkcinių komponentų ir atsarginių dalių

"Oras" šiuo dokumentu garantuoja, kad mažiausiai dešimt (10) metų nuo paženklintų maišytuvo pagaminimo metų ir mėnesio bus galima įsigyti visų "Oras" gaminių funkcinių komponentų ir atsarginių dalių. Galimybės įsigyti garantija galioja visiems gaminiams, pagamintiems nuo 2012­01­01. Ši garantija neskirta kokioms nors išlaidoms padengti ir neapima jokių taisymo arba montavimo darbų, ji tik užtikrina galimybę įsigyti funkcinių komponentų ir atsarginių dalių.

Garantijos apribojimai

Šios garantijos sąlygos taikomos tik "Oras" maišytuvams ir priedams, kuriuose sumontuotos originalios "Oras" dalys ir kurie prižiūrimi ir naudojami vadovaujantis naudojimo ir priežiūros instrukcija. Montuojant maišytuvus ir vandens sistemos jungiamąsias dalis, taip pat jas projektuojant, būtina laikytis vietinių valdžios institucijų nustatytų sąlygų ir teisės aktų. Anksčiau minėtos "Oras" garantijos netaikomos gedimams dėl neteisingo surinkimo, netinkamo sumontavimo, valymo (šveitimo arba ėdžių valiklių naudojimo), netinkamo naudojimo, netaisymo arba nepriežiūros, kai vandenyje yra nešvarumų (šiukšlių, kalkių, cheminių medžiagų ir pan.). Garantija netaikoma elektroninių maišytuvų baterijoms. Šios garantijos neriboja įstatymuose nustatytų vartotojo teisių, taikomų pagal galiojantį ir privalomą šalies Vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Šios garantijų taisyklės ir sąlygos sudarytos, reglamentuojamos ir interpretuojamos pagal Suomijos įstatymus. Jei reikia išsamesnės informacijos arba turite klausimų dėl "Oras" garantijų, prašome kreiptis į "Oras" gaminių pardavėją.

Pranešimas apie gedimą

Šios garantijos taikomos tik tiems gedimams, apie kuriuos bendrovei "Oras" arba pardavėjui pranešama per protingą terminą (įprastai per 14 dienų) nuo gedimo aptikimo dienos. Tuo pat metu klientas turi nurodyti, kada gaminys įsigytas. Be to, su "Oras" arba jos atstovu turi būti sutartas taisymo būdas ir nuspręsta, kas atliks darbus.