Dine bogmærker
Søg
Menu

Garanti

NB! Hvis du er slutbruger, skal alle reklamationer gå igennem forhandleren, hvor produktet er købt.

Vi garanterer, at alle Oras produkter er lavet af kvalitets materialer og komponenter. Vores fremstillingsprocesser kontrolleres nøje i forbindelse med opretholdelse af kvaliteten; lige fra valget af materialer til det færdige produkt er fremstillet. Alle Oras armaturer og tilbehør er designet og fremstillet i overensstemmelse med EN standarderne og derfor er fejlfri funktion garanteret, når armaturet er installeret i optimale brugskonditioner, som er specificeret i EN standarderne. Udover dette, garanterer vi, at alle vores produkter er gennemtestede på vore egne fabrikker, før de leveres ud til slutbrugerne.

Disse garantivilkår er gældende i Europa. Udenfor Europa bliver garantivilkårene forhandlet enkeltvis. Venligst læs og følg brugsvejledningen, som er vedlagt dit produkt. Korrekt installation, vedligehold og brug sikrer produktet lang holdbarhed.

To (2) års garanti

Skulle du have en reklamation på et af vore produkter, beder vi dig kontakte salgsstedet hurtigst mulig. Vi dækker produktions- og materialefejl i to (2) år i overensstemmelse med købeloven. Garantien gælder i to (2) år fra købsdatoen eller i tilfælde, hvor der mangler dokumentation for købet gælder det to (2) år fra produktionsdatoen – denne findes på armaturet (år/måned). Fejl der skyldes almindelig slitage, fejlagtig installation, fremmedlegemer i vandet (snavs, sand, slam osv.) reparation eller anvendelse af ætsende eller skurende rengøringsmidler dækkes ikke af garantien.

Fem (5) års garanti for nedenstående komponenter

Denne garanti gælder for de følgende komponenter, der bruges i private hjem: unit i ét-grebsarmaturer, magnetventil, sensor og termostat. 

Med start fra købsdatoen eller fra produktionsdatoen, afhængig af hvilken dato er den tidligste, gælder denne fem (5) års garanti på produktions- og materialefejl på de ovennævnte komponenter - dette er kun gældende på produkter der er installeret i private hjem (Oras forbeholder sig retten til, at undersøge dette). Oras leverer nye reservedele uden beregning mod, at den fejlbare reservedel returneres til Oras. Denne garanti dækker ikke udgifter udover reservedelen. Alle udgifter der skyldes reparationsarbejde osv. dækkes af kunden. 

Denne garanti dækker ikke batterier, perlatorer/ luftblandere og dele der bør vedligeholdes samt fejl der skyldes skidt, forkert samling af armaturet og fejlagtig installation eller misbrug (se bruger- og installationsvejledningen der følger med produktet eller find den på www.oras.com).

Ti (10) års garanti for reservedele til alle Oras produkter

Oras garantere hermed, at kunne som minimum levere reservedele i ti (10) år fra produktionsdatoen på produktet. Denne garanti gælder produkter der er produceret efter 1.1.2012. Garantien dækker ikke udgifter eller reparationsarbejde – det er kun en sikkerhed for, at reservedelene findes.

Begrænsninger i garantien

Disse garantivilkår og betingelser gælder kun for Oras armaturer og tilbehør, der er udstyret med originale Oras dele og som serviceres i overensstemmelse med vedligeholdelsesvejledningen. Byggereglementet skal overholdes i forbindelse med installationen af armaturerne. Garantien er ikke gældende ved armaturer der samles forkert, fejlagtig installation, forkert rengøring (brug af ætsende eller skurende midler), misbrug, mangel på reparation og vedligeholdelse ved fremmedlegemer i vandtilførslen (snavs, kalk, kemikalier osv.) Garantien omfatter ikke batterier i elektroniske armaturer. 

Anmeldelse af reklamation

Garantien omfatter kun fejl som køberen anmelder garantigiveren eller sælgeren indenfor rimelig tid (normalt indenfor 14 dage) efter at fejlen er konstateret*. Køberen bør fremvise dokumentation for købstidspunktet. (F.eks. kvittering fra VVS-installatøren). Udbedring af fejl skal aftales med Oras inden udførelsen. *Garantien omfatter derfor ikke eventuelle følgeskader.

Hjælp til fejlfinding på produkter hos privatforbrugere

Du er velkommen til, at kontakte vores kundeservice, hvis du har brug for hjælp til fejlfinding på dit produkt – dette sker enten via e-mail eller per telefon.

Oras Armatur A/S

Strevelinsvej 12

DK-7000 Fredericia

Tlf. 7595 7433

Info.denmark@oras.com

Ved reklamation på et produkt, der ikke er leveret gennem en vvs-installatør er der følgende muligheder for udbedring af eventuelle fejl:

  • Oras fremsender reservedel og forbrugeren udskifter selv delen
  • Forbrugeren indsender sit produkt til Oras og fejlen udbedres på værkstedet, hvor produktet ligeledes testes før det returneres.

Der skal altid laves en aftale med kundeservice før et produkt sendes ind til reparation.

I tilfælde af, at fejlen ikke kan afklares over telefon eller e-mail, kan vi tilbyde (indenfor garantiperioden), at få en af vores servicesamarbejdspartnere ud og fejlsøge produktet og udbedre fejlen. Er produktet fejlmonteret eller skyldes reklamationen ikke en produktfejl, forbeholder vi os retten til, at fakturere for arbejdstid samt eventuelle reservedele, der er brugt for, at udbedre fejlen. Timelønnen andrager pt. kr. 750,- inklusiv moms. Prisen for reservedele, der udskiftes oplyses inden udskiftning.