Dine ønskeliste
Søk
Menu

Garanti

Vi garanterer at Oras-produkter produseres ved hjelp av råmaterialer og komponenter av høy kvalitet, og at produksjonsprosessene våre kontrolleres av ekstremt nøyaktige kvalitetssjekker, fra materialvalg til produktet er klart til bruk. Alle Oras-kraner og alt Oras-tilbehør blir designet og produsert i samsvar med EN-standarder og derfor garanteres problemfri bruk under egnede forhold som angitt i EN-standardene. I tillegg garanterer vi at alle produktene våre er grundig testet i våre egne fabrikker før de leveres til kundene.

Disse garantivilkårene gjelder i Europa. Utenfor Europa vil garantivilkårene forhandles separat. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsanvisningene som medfølger produktet. Riktig montering, vedlikehold og bruk sørger for at produktet får lang levetid.

To års garanti

Hvis du får problemer med produktet, må du kontakte forhandleren så raskt som mulig. Vi dekker produksjons- og materialfeil i to år, i samsvar med lovverket. Garantien gjelder i to år fra kjøpsdato. Hvis du ikke kan dokumentere kjøpet, gjelder garantien i to år fra året/måneden som er stemplet på kranen (året/måneden som er stemplet pluss to år). Feil som skyldes normal slitasje, feil montering, feil bruk eller at bruks- og vedlikeholdsanvisningene ikke er overholdt, dekkes ikke. 

Fem års garanti for følgende funksjonsdeler

Denne garantien gjelder følgende funksjonsdeler i kraner som brukes i private hjem: ettgrepskran kassett, magnetventil, sensor og termostat kassett.

Fra den dagen kranen ble kjøpt, eller fra året/måneden som er stemplet på kranen, avhengig av hva som kommer først, gjelder denne garantien i fem år for material- og produksjonsfeil for de nevnte funksjonsdelene. Garantien gjelder kraner som har blitt brukt i private hjem (Oras forbeholder seg retten til å undersøke årsaken). Du får ny del gratis fra Oras ved å levere den gamle delen. Denne garantien dekker ikke andre utgifter. Alle utgifter til reparasjonen, dekkes av kunden.

I tillegg dekker ikke denne garantien batterier, strålesamlere eller andre slitedeler. Den dekker heller ikke feil som skyldes skitt, feil montering/installasjon eller feil bruk (se bruks- og vedlikeholdsanvisningen som leveres med produktet. Du finner også informasjon på www.oras.com).

Ti års garanti for funksjonsdeler og reservedeler for alle Oras-produkter

Oras garanterer at funksjonsdeler og reservedeler er tilgjengelige for alle Oras-produkter i minst ti år etter året/måneden som er stemplet på kranen. Garantien gjelder produkter som er produsert etter 01.01.2012. Denne garantien vil ikke dekke utgifter eller inkludere reparasjoner eller montering, men sørger kun for at funksjonsdeler og reservedeler er tilgjengelige.

Garantibegrensninger

Disse garantivilkårene gjelder kun for Oras-kraner og -tilbehør som er utstyrt med originale Oras-deler og som er vedlikeholdt og brukt i samsvar med bruks- og vedlikeholdsanvisningen. Lokale lover og regler må overholdes ved installasjon av kraner og armatur, samt i planleggingen av installasjonen. Garantiene fra Oras dekker ikke feil som skyldes feil montering, feil installasjon, rengjøring (skrubbing eller bruk av korroderende rengjøringsmiddel), feil bruk, manglende reparasjoner eller manglende service ved urenheter i vannet (smuss, kalk, kjemikalier og lignende). Garantien gjelder ikke batterier i elektroniske kraner. Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i samsvar med gjeldende lovverk. Disse vilkårene er underlagt finsk lov. Kontakt forhandleren eller Oras for mer informasjon eller hvis du har spørsmål knyttet til garantiene fra Oras. 

Varsle om feil

Disse garantiene gjelder kun for feil som Oras eller selgeren blir varslet om innen rimelig tid (normalt innen 14 dager) fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal kunden opplyse om hvor produktet ble kjøpt. I tillegg skal det avtales Oras eller dennes representant hvordan reparasjonen skal utføres og hvem som skal stå for den.