Sinu järjehoidjad
Otsi toodet
Menüü

Privaatsuspoliitika

Kui külastate meie veebilehti saidil www.Oras.com, salvestab meie veebiserver automaatselt IP-aadressi, mille teie internetiteenuse pakkuja on teile määranud, veebisaidi, millelt meid külastate, veebilehed, mida olete külastanud, ja kuupäeva.  

Teil võidakse paluda isikuandmeid esitada. Nendele küsimustele vastamine on vabatahtlik.

Ettevõte Oras kogub ja töötleb oma äritegevuse ulatuses ka isikuandmeid, mis on seotud praeguste, endiste ja potentsiaalsete klientide ja tarnijate ning nende töötajate ja esindajatega. Iga individuaalne isik on andmesubjekt. See privaatsuspoliitika on mõeldud läbipaistvuse tagamiseks ja näitamaks, kuidas vastavate andmesubjektide isikuandmeid töödeldakse.

KONTROLLIJA

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav kontrollija on:

Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 RAUMA
SOOME

Tel: +358 2 83 161
Faks: +358 2 831 6200

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust eespool nimetatud aadressil või saatke e-kiri meiliaadressile GDPR@ORAS.COM.  

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmeid kogutakse enamjaolt otse andmesubjektilt või tema nõusolekul. Võime töödelda ka isikuandmeid, mida saame andmesubjekti esindavalt ettevõttelt, ametiasutustelt ja meie teistelt koostööpartneritelt (nt alltöövõtjatelt) või mida hangime avalikult juurdepääsetavatest allikatest (nt veebisaidid ja äriregistrid). Isikuandmed hõlmavad järgmist:

 • isiku tuvastamist võimaldavad andmed, nagu nimi, andmesubjekti esindav ettevõte ja andmesubjekti ametinimetus;
 • kontaktandmed, nagu ettevõtte aadress, telefoninumber ja meiliaadress, ning
 • ärisuhte jooksul kogutud isikuandmed, nagu suhtlus, tellimustes sisalduvad üksikasjad, kampaaniate teave, eripakkumised, ühised tegevused või koostöö ning arveldamiseks ja maksete tegemiseks, kohaletoimetamise töötlemiseks, kliendi ja tarnija vahelise suhte edendamiseks ning meie äri arendamiseks vajalik üksikasjalik teave.

TÖÖTLEMISE JURIIDILINE ALUS JA EESMÄRGID

Töötleme isikuandmeid vajaduse korral kaitsmaks oma seaduslikke huve, mis tekivad, kui andmesubjekt on meie klient või tarnija või tegutseb viimase nimel, või täitmaks juriidilist kohustust, millega oleme seotud.

Isikuandmeid töödeldakse uurimiseks ning potentsiaalsete klientide ja tarnijatega läbirääkimiste pidamiseks, pakkumiste esitamiseks ja nende arutamiseks, klientidele toodete kohaletoimetamiseks ja teenuste osutamiseks ning samuti tarnijatelt toodete ja teenuste vastuvõtmiseks, arveldamiseks, tarnimiseks ja kauba saatelehtede väljastamiseks, ärilepingute lõpetamiseks, jõustamiseks ja haldamiseks, lepingute raames tegevuste organiseerimiseks ja tegemiseks ning meie äritegevust puudutava turundusalase kommunikatsiooni avaldamiseks.

ANDMETE EDASTAMINE JA SALVESTAMISKOHT

Võime edastada oma äritegevuse piires vajaduse korral isikuandmeid meie kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja koostööpartneritele, nagu tarne- ja edasimüügipartnerid.

Isikuandmed jäävad Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame teie isikuandmed EL-ist/EMP-st väljapoole, teavitame teid sellest.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Säilitame isikuandmeid nii kaua, kui seda on vaja

 • asjakohaste ärikokkulepete sõlmimiseks ja rakendamiseks või olemasolevate ja potentsiaalsete klientide ning tarnijate pakkumiste ja äriettepanekute esitamiseks ning taotlemiseks, samuti
 • muudel seaduslikel eesmärkidel seoses olemasoleva või potentsiaalse ärisuhtega, nt finantsandmete ettevalmistamiseks või
 • seaduste järgimiseks.

Kui ärisuhe asjaomase kliendi või tarnijaga lõpeb, säilitame isikuandmeid nii kaua, kui meie äritegevuseks vajalik, nt lepinguarhiivi haldamiseks ja mis tahes kaebuste käsitlemiseks.

Peale selle säilitame isikuandmeid, kui see on ette nähtud meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks seoses raamatupidamiskirjetega.

Isikuandmed kustutatakse või anonümiseeritakse turvaliselt kohe, kui neid pole enam tarvis säilitada.

KOOSTÖÖ VAHENDUSTASU TÖÖTLEJATE, VÕRDSELT VASTUTAVATE KONTROLLIJATE JA KOLMANDATE OSAPOOLTEGA

Kui avaldame andmeid töötlemise piires teistele isikutele ja ettevõtetele (vahendustasu töötlejatele, võrdselt vastutavatele kontrollijatele või kolmandatele osapooltele), edastame neile andmeid või tagame neile muul viisil andmetele juurdepääsu, teeme seda üksnes seadusejärgse loa alusel (nt kui andmete kolmandatele osapooltele, näiteks makseteenuse pakkujale, edastamine on lepingu jõustamiseks vajalik), nii et kasutajad on selleks nõusoleku andnud, selleks on juriidiline kohustus või see on meie seaduslikes huvides (nt volitatud agentide, veebihostide jne kaasamise korral).

Kui avaldame või edastame andmeid teistele meie korporatsiooni ettevõtetele või tagame neile muul viisil andmetele juurdepääsu, teeme seda administratiivsetel eesmärkidel oma seaduslikes huvides ja vastavate seadusejärgsete nõuete alusel.

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Andmesubjektina on teil järgmised õigused:

 • õigus oma isikuandmeid puudutavale teabele;
 • õigus oma isikuandmete muutmisele või kustutamisele;
 • õigus teid puudutavate andmete töötlemise piiramisele;
 • õigus töötlemist puudutavate vastuväidete esitamisele ja
 • teatud tingimustes õigus andmete kaasaskantavusele, s.t võite saada meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, tavaliselt kasutatavas ja seadme abil loetavas vormingus ning need andmed mõnele teisele kontrollijale edastada.

Kui andsite töötlemiseks nõusoleku, võite selle andmesubjektina igal ajal tagasi võtta. Võtke arvesse, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda toimunud töötlemise seaduslikkust.

Mis tahes taotlus tuleb esitada eespool nimetatud kontaktile.

Anname endast parima, et teie soovidele vastu tulla. Vahel peame aga siiski teie taotluse tagasi lükkama. Sel juhul teavitame teid tagasilükkamise põhjustest.

Kui me ei töötle teie arvates isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse või muude kehtivate seaduste kohaselt, võite pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, et teie isikuandmete töötlemise õigsust selgitada.

JUURDEPÄÄS TEIE LÕPPSEADMETE TEABEMÄLULE (KÜPSISTE KASUTAMINE)

Ettevõte Oras kasutab küpsiseid, et jälgida teie eelistusi, kui meie veebisaite külastate, ja optimeerida sisu jätkuvalt teie individuaalsete soovide kohaselt. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kõvakettale. Need võimaldavad teie arvutit tuvastada, aga ei kogu ega salvesta teie isikuandmeid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Saate küpsiste arvutisse salvestamise brauseri sätete kaudu igal ajal keelata. See võib samas mõnel juhul veebisaidi toimivust halvendada.

Küpsiseid kasutatakse ka meie virtuaalse messilahenduse jaoks, mis on veebisaidi teenindusalasse integreeritud.

KÜPSISTE HALDAMINE

Enamik brausereid aktsepteerib automaatselt küpsiseid. Samas saate küpsiste kasutamisest keelduda või selle blokeerida, muutes brauseri sätteid. Küpsiste inaktiveerimismeetod on olenevalt brauserist erinev. Vaadake brauseri spikrifunktsiooni. 

KLIENDIKONTO / REGISTREERIMISE FUNKTSIOON

Kui registreerite meie veebisaidil kliendikonto, kogume ja salvestame registreerimise käigus sisestatud andmeid (nt teie nimi, aadress või meiliaadress) üksnes lepingueelsete teenuste pakkumiseks, lepingu jõustamiseks või klienditoe pakkumiseks (nt teie varasematest tellimustest ülevaate andmiseks või nn memofunktsiooni võimaldamiseks). Samal ajal salvestame IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Loomulikult ei edasta me neid andmeid kolmandatele osapooltele.

Mis puutub edasisse registreerimisprotsessi, siis teilt küsitakse selleks nõusolekut ja viidatakse sellele privaatsuspoliitikale. Sellega seoses kogutud andmeid kasutatakse ainult teie kliendikonto haldamiseks.

Töötlemisega nõustumise korral põhineb andmetöötlus juriidiliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 6 (1) (a).

Sel määral, mil kliendikonto avamisega kaasnevad täiendavad lepingueelsed meetmed või lepingu jõustamine, põhineb andmetöötlus juriidiliselt ka isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 6 (1) (b).

Saate kliendikonto avamiseks ja haldamiseks antud nõusoleku edaspidiseks mis tahes ajal tagasi võtta, järgides isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 7 (3). Selleks peate meid ainult oma nõusoleku tagasivõtmisest teavitama.

Kontoga seoses kogutud andmed kustutatakse kohe, kui töötlemine pole enam vajalik. Samas peame arvestama maksu- ja äriseaduses kehtestatud säilitamisperioode.

GOOGLE ANALYTICS

Meie veebilehed kasutavad ettevõtte Google, Inc. (Google) pakutavat veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis toetavad meie veebisaitide kasutuse analüüsi ja reklaamide selektiivset kuvamist uuesti sihtimise/turundamise teel. Teave, mille küpsis meie veebisaitide kasutuse kohta loob, edastatakse Google’ile ja salvestatakse Google’i serverites USA-s. Pange tähele, et meie veebisaitidel on Google Analyticsi koodile lisatud tekst „gat._anonymizeIp();“ tagamaks IP-aadresside anonüümse kogumise (nn IP-maskeerimine). IP anonüümimise aktiveerimise tõttu meie veebisaitidel kärbib Google Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teiste osapoolte IP-aadressi. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvatesse Google’i serveritesse ja seda lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet meie nimel teie veebisaitide kasutuse hindamiseks, veebisaidi aktiivsuse kohta aruannete koostamiseks ja meile teiste veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega seotud teenuste pakkumiseks. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google Analyticsi abil kogutud andmetega. Võite takistada küpsiste installimist, valides brauseris vastavad sätted (vt eespool). Samuti saate takistada Google’il teie veebilehtede kasutusega seotud küpsiste loodud andmeid (sh IP-aadressi) koguda ja kasutada, laadides alla ja installides järgmisel lingil toodud brauseri lisandmooduli: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=ET. Leiate selle kohta lisateavet veebilehelt HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/ET/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML(üldteave Google Analyticsi ja andmekaitse kohta). Saate ka Google Analyticsi ja Google Remarketingi andmekogumist takistada, klõpsates järgmisel lingil. Aktiveeritakse loobumisküpsis, mis takistab teie andmete kogumist, kui seda saiti tulevikus külastate. Google Analyticsi keelamine, Google Adwordsi keelamine: kasutame Google Analyticsit ka AdWordsist pärit andmete hindamiseks statistilistel eesmärkidel. Kui te ei soovi seda, saate selle reklaamisätete halduri kaudu keelata (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=ET).

Google Analyticsi inaktiveerimine

GOOGLE ADWORDSI INAKTIVEERIMINE

Kasutame Google Analyticsit ka AdWordsist pärit andmete hindamiseks statistilistel eesmärkidel. Kui te ei soovi seda, saate selle reklaamisätete halduri kaudu keelata (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=ET).

UUESTI SIHTIMINE/TURUNDAMINE

See veebisait kasutab uuesti sihtimise tehnoloogiaid, mida rakendavad teised teenusepakkujad (nt uuesti turundamine Google Display Networki kaudu). Uuesti sihtimine võimaldab suunata meie partnerite veebisaitidel sihitud reklaami kasutajatele, kes on juba näidanud üles huvi meie tootemargi ja toodete vastu. Uurimistulemused on näidanud, et isikupärastatud ja huvidega seotud reklaami kuvamine pakub kasutajatele rohkem huvi kui isikliku seoseta reklaam. Uuesti sihtimise korral kuvatakse reklaami kasutaja varasema tegevuse küpsisepõhise analüüsi alusel. Iseenesestmõistetavalt ei salvestata isikuandmeid ja uuesti sihtimise tehnoloogiat kasutatakse kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Kui te ei anna sellel vormil reklaami kuvamiseks nõusolekut, saate küpsised internetibrauseri sätetes keelata ja/või olemasolevad küpsised ära kustutada. Võite ka väljendada tulevikus küpsisepõhise analüüsiga mittenõustumist, installides lõppseadmesse alloleva teabe kohaselt loobumisküpsise. Andmeid ei kasutata muul viisil ega edastata kolmandatele osapooltele. 

GOOGLE MAPS

Kasutame veebisaidil rakendust Google Maps oma asukoha kuvamiseks ja meie juurde tuleku juhiste jagamiseks. Seda teenust pakub ettevõte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi Google.

Google tagab EL-i ja USA privaatsuskaitse serdi („EL-i ja USA PRIVAATSUSKAITSE“) alusel, et EL-is kehtivaid andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemise käigus USA-s.

Lubamaks teatud fontide veebisaidil kuvamist luuakse meie veebisaidi külastamise korral ühendus USA-s asuva ettevõtte Google serveriga.

Kui kasutate komponenti, mille Google Maps on meie veebisaidiga integreerinud, salvestab Google internetibrauseri kaudu teie lõppseadmesse küpsise. Teie kasutajasätteid ja andmeid töödeldakse meie asukoha kuvamiseks ja meie juurde tuleku juhiste andmiseks. Me ei saa seejuures välistada, et Google kasutab USA-s asuvaid servereid.

Juriidiline alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Meie seaduslik huvi on seotud meie veebisaidi funktsionaalsuse optimeerimisega.

Nendel viisidel Google’iga loodud ühenduse abil saab Google kindlaks teha, milliselt veebisaidilt teie taotlus saadeti ja millisele IP-aadressile tuleb meie juurde tuleku juhised edastada.

Kui te ei nõustu töötlemisega, saate takistada küpsiste installimist internetibrauseri vastavate sätete abil. Üksikasjalikum teave on toodud eespool olevas jaotises „Küpsised“.

Peale selle kehtivad Google Mapsi kasutamise ja ka Google Mapsi kaudu saadud teabe kohta  GOOGLE’I KASUTUSTINGIMUSED ja GOOGLE MAPSI ÄRITINGIMUSED.

Peale selle pakub Google lisateavet järgmistel veebisaitidel:

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY.

GOOGLE RECAPTCHA

Kasutame oma veebisaidil Google reCAPTCHA-t, et kontrollida ja vältida oma veebisaitidel automatiseeritud juurdepääsudega (nn bottidega) seotud suhtlust. Seda teenust pakub ettevõte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi Google.

Google tagab EL-i ja USA privaatsuskaitse serdi („EL-i ja USA PRIVAATSUSKAITSE“) alusel, et EL-is kehtivaid andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemise käigus USA-s.

Selle teenuse abil saab Google kindlaks teha, milliselt veebisaidilt taotlus saadeti ja milliselt IP-aadressilt nn reCAPTCHA sisestuskasti kasutate. Peale IP-aadressi võib Google salvestada ka muud teavet, mida on tarvis teenuse pakkumise ja rakendamise tagamiseks.

Juriidiline alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Meie seaduslik huvi on seotud meie veebisaidi turvalisuse tagamise ja soovimatute automatiseeritud juurdepääsude takistamisega (nt rämpspost).

Asukohas

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

pakub Google kaugemale ulatuvat teavet seoses teie kasutajaandmete üldise käsitlemisega.

GOOGLE’I FONDID

Kasutame oma veebisaidil välisfontide kuvamiseks Google’i fonte. Seda teenust pakub ettevõte Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi Google.

Google tagab EL-i ja USA privaatsuskaitse serdi („EL-i ja USA PRIVAATSUSKAITSE“) alusel, et EL-is kehtivaid andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemise käigus USA-s.

Lubamaks teatud fontide veebisaidil kuvamist luuakse meie veebisaidi külastamise korral ühendus USA-s asuva ettevõtte Google serveriga.

Juriidiline alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Meie seaduslik huvi on seotud meie veebisaidi optimeerimise ja ärilise kasutusega.

Meie veebisaidi külastamise teel Google’iga loodud ühenduse abil saab Google kindlaks teha, milliselt veebisaidilt teie taotlus saadeti ja millisele IP-aadressile tuleb fondi esitus edastada.

Asukohas

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

Google pakub lisateavet eriti andmete kasutamise takistamise võimaluste kohta.

HOTJAR (VEEBIKÄITUMISE JÄLGIMINE)

Kasutame teenust HOTJAR selleks, et kasutajate vajadusi paremini mõista ja seda teenust ning kogemust optimeerida. Hotjar on tehnoloogiateenus, mis aitab meil oma kasutajate kogemust paremini mõista (nt kui palju aega nad millistel lehtedel veedavad, millistel linkidel nad klõpsavad, mis kasutajatele meeldib ja ei meeldi jne), ning see võimaldab meil oma teenust kasutajate tagasiside alusel kujundada ja säilitada. Hotjar kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid kasutajate käitumise ja seadmete kohta (iseäranis seadme IP-aadress (kogutakse ja salvestatakse ainult anonüümses vormis), seadme ekraani suurus, seadme tüüp (seadme kordumatud ID-d), brauseri teave, geograafiline asukoht (ainult riik), meie veebisaidi eelistatud kuvamiskeel). Hotjar salvestab selle teabe pseudonüümitud kasutajaprofiili. Hotjar ega meie ei kasuta kunagi teavet üksikkasutajate tuvastamiseks või üksikkasutaja muude andmetega sobitamiseks. Vaadake üksikasjalikku lisateavet teenuse Hotjar privaatsuspoliitikast, klõpsates SELLEL LINGIL.

Saate loobuda kasutajaprofiili loomisest, meie veebisaidi kasutamise kohta andmete salvestamisest Hotjaris ja teistel veebisaitidel Hotjari jälgimisküpsiste kasutamisest, klõpsates sellel LOOBUMISLINGIL.

SOTSIAALMEEDIA (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE JNE) 

FACEBOOK, GOOGLE+ JA YOUTUBE 

See veebisait kasutab Facebooki ja Google’i (Google+ ja YouTube) sotsiaalmeedia lisandmooduleid. See on seotud USA ettevõtete Facebook ja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google)) pakutavate funktsioonidega. 

Kui külastate sellist lisandmoodulit sisaldavat veebilehte, loob brauser ühenduse Facebooki või Google’iga ja laaditakse nendelt lehtedelt pärit sisu. See tähendab, et Facebook ja Google saavad selle lehe külastamist jälgida isegi juhul, kui te ei kasuta aktiivselt sotsiaalmeedia lisandmooduli funktsiooni. Kui teil on Facebooki või Google’i konto, saate kasutada sotsiaalmeedia lisandmoodulit sõpradega teabe jagamiseks. Ettevõte Oras Ltd. ei saa lisandmooduli sisu ja teabe edastamist mõjutada. 

Meie kasutatava Facebook Pixeli kaudu saab Facebook teavet selle kohta, et olete meie lehte oma IP-aadressi kaudu külastanud, ning seostab külastuse teie kasutajakontoga. Saame kasutada teavet Facebookis reklaamide näitamiseks. Kinnitame, et me ei saa veebilehtede pakkujana edastatud andmete sisu ega nende Facebookis kasutamise kohta mitte mingisugust teavet. Kui te ei soovi andmete kogumist kohandatud publiku funktsiooni kaudu, saate selle funktsiooni siin keelata. 

Facebook ja Google annavad üksikasjalikku teavet teie andmete ulatuse, tüübi, eesmärgi ja edasise töötlemise kohta oma veebisaitidel. Teie õiguste ja privaatsuse kaitsmisega seotud seadistusvalikute kohta on saadaval lisateavet. 

Facebooki privaatsuspoliitika: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Google’i privaatsuspoliitika: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER

See veebisait hõlmab ka teenusega Twitter seotud funktsioone. Neid funktsioone pakub Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (Twitter). Ettevõtte Oras Ltd. külastatavad veebisaidid on Twitteri ja uuesti säutsumise funktsiooni kasutamise kaudu seotud teie Twitteri kontoga ning teistele kasutajatele nähtavad. See hõlmab ka Twitterile andmete edastamist. Selleks loob internetibrauser Twitteri serveritega otseühenduse ja edastab andmed Twitterile. Kinnitame, et me ei saa edastatud andmete sisu ega nende Twitteris kasutamise kohta mitte mingisugust teavet. Twitteri privaatsuspoliitika kohta saate lisateavet järgmiselt veebilehelt: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Siin asuvates konto sätetes saate muuta oma Twitteri andmekaitsesätteid: HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM

Sellesse veebisaiti on integreeritud ka sotsiaalvõrgustiku Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (Instagram) lisandmoodulid. Instagrami lisandmooduli tunnete ära meie veebilehel oleva Instagrami nupu järgi. Kui vajutate Instagrami nuppu ajal, mil olete oma Instagrami kontole sisse logitud, saate lehtede sisu oma Instagrami profiiliga siduda. Nii saab Instagram meie veebilehe külastuse teie kasutajakontoga siduda. Kinnitame, et me ei saa edastatud andmete sisu ega nende Instagramis kasutamise kohta mitte mingisugust teavet. Instagrami privaatsuspoliitika kohta saate lisateavet järgmiselt veebilehelt: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST

Sellesse veebisaiti on integreeritud ka sotsiaalvõrgustiku Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (Pinterest) lisandmoodulid. Pinteresti lisandmooduli tunnete ära meie veebilehel oleva Pinteresti nupu järgi. Kui vajutate Pinteresti kinnitamisnuppu ajal, mil olete oma Pinteresti kontole sisse logitud, saate lehtede sisu oma Pinteresti profiiliga siduda. Nii saab Pinterest meie veebilehe külastuse teie kasutajakontoga siduda. Kinnitame, et me ei saa edastatud andmete sisu ega nende Pinterestis kasutamise kohta mitte mingisugust teavet. Pinteresti andmekaitseavalduse kohta saate lisateavet järgmiselt veebilehelt: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP

Veebisaidil on ka WhatsAppi jagamisnupp. Selle nupu abil saate jagada ettevõtte Oras Ltd. sisu rakenduse WhatsApp kaudu oma mobiiltelefonis. See nupp on hüperlink. Nupu olemasolu veebilehel ei tähenda iseenesest mis tahes isikuandmete edastamist WhatsAppi operaatorile või kolmandatele osapooltele. Kui kasutate WhatsAppi nuppu, saab WhatsAppi operaator teavet jagatud sisu kohta ja selle kohta, et nuppu on sellel veebisaidil kasutatud. WhatsAppi operaatori andmekasutuspoliitika kohta leiate lisateavet operaatori andmekaitseavaldusest: HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Kasutame oma rakenduses videote esitamiseks Vimeot. Seda teenust pakub ettevõte Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, edaspidi Vimeo.

Mõnel juhul töödeldakse kasutajate andmeid Vimeo serverites USA-s. Vimeo tagab samas EL-i ja USA privaatsuskaitse serdi („EL-i ja USA PRIVAATSUSKAITSE“) alusel, et EL-is kehtivaid andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemise käigus USA-s.

Juriidiline alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Meie seaduslik huvi on seotud meie veebisaidi kvaliteedi suurendamisega.

Kui külastate meie veebisaidil lehte, kuhu on manustatud video, luuakse video esitamiseks ühendus Vimeo serveritega USA-s. Vimeol on tehnilistel põhjustel tarvis teie IP-aadressi töödelda. Peale selle salvestatakse meie veebisaitide külastamise kuupäev ja kellaaeg.

Kui logite Vimeosse sisse samal ajal, kui külastate üht meie veebisaitidest, kuhu on manustatud Vimeo video, võib Vimeo seostada sel viisil kogutud teabe teie isikliku Vimeo kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, peate enne meie veebisaidi külastamist Vimeost välja logima või oma Vimeo kasutajakontot vastavalt seadistama.

Vimeo kasutab funktsionaalsuse tagamiseks ja kasutuse analüüsimiseks veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analyticsi kasutamise korral salvestatakse internetibrauseri kaudu teie lõppseadmesse küpsised ning manustatud Vimeo videoga veebisaitide kasutamist puudutav teave edastatakse Google’ile. Ei saa välistada, et Google töötleb seda teavet USA-s.

Kui te ei nõustu töötlemisega, saate takistada küpsiste installimist internetibrauseri vastavate sätete abil. Üksikasjalikum teave on toodud eespool olevas jaotises „Küpsised“.

Juriidiline alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 (1) (f). Meie seaduslik huvi on seotud meie veebisaidi kvaliteedi suurendamisega ja Vimeo seadusliku huviga kasutajate käitumise statistilise analüüsimise suhtes optimeerimise ja turundamise eesmärkidel.

Vimeo pakub lisateavet andmete kogumise ja kasutamise ning teie õiguste ja privaatsfääri kaitsmise võimaluste kohta veebilehel

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

VÄLJALOGIMINE

Saate takistada sotsiaalvõrgustikel ettevõtte Oras Ltd. veebilehtede külastamise käigus teie kohta kogutud teavet vastava sotsiaalvõrgustiku kasutajakontoga seostada, logides enne sotsiaalvõrgustike kontodelt välja ja kustutades installitud küpsised. Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud seostaksid kogutud andmeid otse teie profiiliga, peate enne meie veebisaidi külastamist vastavatest sotsiaalvõrgustikest välja logima. Samuti saate takistada kõikide lisandmoodulite laadimist, kasutades brauseri lisandmooduleid, nagu skriptiblokeerija NoScript. Leiate selle siit: HTTP://NOSCRIPT.NET.

TÖÖKUULUTUSED/VEEBITAOTLUSED HR4YOU KAUDU

Taotluse kiireks ja mugavaks esitamiseks palume teil kasutada meie veebitaotlustööriista. Kasutame iseenesestmõistetavalt üksikasjalikku teavet, mida meile veebitaotlusvormi kaudu saadate, üksnes teie taotluse töötlemiseks ning edastame üksikasjaliku teabe ainult kontserni Oras Group ettevõtetele. Salvestame taotlemisprotseduuri ajaks teie kontaktandmed ja taotluse üksikasjad. Teie taotluse üksikasjad kustutatakse hiljemalt 6 kuud pärast taotlemise lõppu, v.a juhul, kui taotlete ise andmete kustutamist. Krüpteerime veebis edastamise korral taotleja üksikasju, nii et teie isikuandmed on volitamata juurdepääsu suhtes kaitstud (vt allpool). Võtke arvesse, et meili teel saadetud taotlused edastatakse krüpteerimata kujul ja kustutatakse seetõttu kohe, Soovitame kasutada veebitaotlustööriista.

VEEBIKOHTUMISE MÄÄRAMINE TIMIFY KAUDU

TIMIFY – TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 München, Saksamaa (TIMIFY) pakub veebikohtumiste lahendust, mis on meie veebisaiti integreeritud. Kui lepite Timify kaudu meiega kohtumise kokku, kogub Timify teie isikuandmeid. Ettevõte Timify tähtsustab seoses pakutavate teenuste ja toodetega andmekaitse-eeskirjade järgimist, suurima andmete turvalisuse tagamist ja andmetöötluse läbipaistvust.

Järgmiste linkide kaudu saate vaadata ettevõtte Timify üksikasjalikku privaatsuspoliitikat:

ETTEVÕTTE TIMIFY PRIVAATSUSPOLIITIKA

ETTEVÕTTE TIMIFY AVALDUS EL-I ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE KOHASELT

VIRTUAALNE NÄITUSTE KORRALDAMINE FAIRFLEXXI ABIL

Fairflexx Digital GmbH , Gutenbergstrasse 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Saksamaa pakub messide jaoks tarkvaralahendusi ja kasutab virtuaalset messilahendust, mis on meie veebisaiti integreeritud. Fairflexx tähtsustab pakutavate teenuste ja toodete osana andmekaitse-eeskirjade järgimist ja suurima andmete turvalisuse taseme tagamist ning andmetöötluse läbipaistvust.

Kasutage Fairflexxi üksikasjaliku privaatsuspoliitika vaatamiseks järgmisi linke:

FAIRFLEXXI PRIVAATSUSPOLIITIKA

Virtuaalse messilahenduse kontaktvormi kasutatakse klientide ja huvitatud osapoolte päringute töötlemiseks. Andmed salvestatakse päringute töötlemise haldamiseks ja andmeid töödeldakse juriidiliste nõuete kohaselt. Samamoodi salvestatakse brošüüri tellimisvormile kantud isikuandmed administratiivsetel eesmärkidel ja neid töödeldakse ettenähtud viisil seadusliku huvi alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 6 (1f). Kasutajad saavad andmete töötlemiseks antud nõusoleku mis tahes ajal tagasi võtta. Kasutajatel on ka õigus nõuda andmete kustutamist, kui nende päringuga on tegeletud.

Virtuaalse messilahendusega seotud eelistuste ja sirvimisharjumuste jälgimiseks kasutatakse rakendust Google Analytics. Eraldi jälgimistööriista ei kasutata.

UUDISKIRI

Ettevõtte Oras uudiskirja tellides annate nõusoleku teie sisestatud isikuandmete kasutamiseks uudiskirja individuaalseks saatmiseks meili teel. Tellimisprotsess hõlmab täiendavat kinnitussõnumit, mis sisaldab lõpliku registreerimise linki (topeltvalik) tagamaks, et olete otsesõnu väljendanud soovi meile saada. Saate nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta, klõpsates uudiskirjas oleval nupul „Tühista tellimus“ ja järgides seejärel kuvatavaid juhiseid. Toiming jõustub edaspidiseks.

VIIMATI ÜLE VAADATUD: 15. august 2020

Rõhutame, et seda avaldust võidakse juriidiliste või muude nõuete alusel mis tahes ajal pikendada või muuta.