Universitetssjukhuset i Trondheim, Norge Vård & omsorg

Sjukhuset för ett nära samarbete med det norska universitetet för vetenskap och teknik när det gäller forskning och utbildning av läkare. Patientbehandling, forskning och utbildning är integrerade delar av sjukhusets verksamhet. Det nya universitetssjukhuset ligger på Øya i de centrala delarna av Trondheim. De första klinikerna stod färdiga 2006. Hela sjukhusprojektet kommer att ha slutförts år 2015. Sjukhuset kommer att ha en totalyta på 197500 m2. Därav kommer 49500 m2 att användas för universitets- och utbildningsfunktioner. Cirka 80 procent av byggnaderna i det gamla sjukhuset kommer att ersättas med nya. Sjukhuset har cirka 8 000 medarbetare och ägs av den norska hälsovårdsmyndigheten.