Green Building

VIHREÄLLÄ RAKENTAMISELLA (eng. GREEN BUILDING) tarkoitetaan rakennustapaa, jossa käytetään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, menetelmiä sekä tuotteita, ja mitataan näiden ympäristövaikutuksia. Oras on sitoutunut tähän valmistamalla tuotteita, joiden suunnittelussa on panostettu erityisesti pitkään elinkaareen sekä veden ja energian säästöön.

Tuotteet

Ekologisuus.

Valmistamme hanoja, jotka täyttävä erilaiset käyttäjätarpeet ja tarjoavat mukavan tavan kokea vesi, ympäristöystävällisesti. Ympäristön lisäksi suunnittelumme kulmakiviä ovat toiminnallisuus, ajattomuus, muotoilu ja kestävyys. Elektronisten ja kosketusvapaiden hanojen johtavana valmistajana, olemme onnistuneesti yhdistäneet teknologian ja vihreän ajattelun.

Oras-ratkaisut vihreään rakentamiseen

Green buildingissa arvioidaan ja lasketaan rakennuksen ympäristölle aiheuttamat vaikutukset, kuten energian, veden ja muiden resurssien käyttö, huomioiden myös logistiikka ja jätetuotanto sekä asukkaiden hyvinvointi rakennuksen koko elinkaaren aikana. Maailmanlaajuisesti green buildingilla on useita ympäristöluokituksia.