Tallinas Dziesmusvetku estrades labiericibas, Igaunija Sportas ir laisvalaikis

Lielakie masu pasakumi Igaunija norisinas Tallinas Dziesmusvetku estrade. Taja tiek rikoti gan rokkoncerti, gan deju pasakumi, gan dažadi festivali. Ta ka ilgtspejiba bija viens no galvenajiem kriterijiem, jaunajam, modernajam tualešu kompleksam tika izveleti bezkontakta Oras Electra 6104 viedie jaucejkrani un Oras Electra 6567 krani pisuariem.