Ørland flystasjon, Norge Offentlige rom

Ørland hovedflystasjon ligger i Ørland kommune i Midt-Norge, og drives av Luftforsvaret. Flystasjonen er base for F-16-kampfly, Westland Sea King redningshelikoptre og E-3A Sentry AWACS (overvåkingsfly). Hovedflystasjonen driver dessuten trening og opplæring for NATO med 95 000 gjestedøgn hvert år. Den norske F-16 IRF-styrken (Immediate Reaction Force) er stasjonert på Ørland med en støtteavdeling. Skvadronen kan operere uavhengig uten støtte fra vertsnasjonen.