Steinvegen barnehage AS, Norge Offentlige rom

Steinvegen barnehage AS er en privateid barnehage i Leksvik i Norge. Den ble startet i 2005. Steinvegen barnehage har fokus på å gi barn en trygg og verdifull hverdag. Hovedmålet er at hvert enkelt barn skal oppleve trygghet, trivsel og respekt i samspill med personalet og jevnaldrende barn. Steinvegen barnehage ligger midt i bygda, og har store muligheter for aktiviteter utendørs. I en liten bygd som denne er naturen, skogen og sjøen alltid i nærheten. Barna – sammen med de voksne – leker og lærer ute uansett vær. Barnehagen legger vekt på utendørsaktiviteter, men er også svært opptatt av sikkerhet. Barnehagen har eget opplæringsmateriell om trafikk og brannsikkerhet som er spesielt utformet for barn. Sikkerheten ligger også i berøringsfrie kraner som ikke kan bli stående og renne – og vannet er heller aldri for varmt for små hender.