Jūs pažymėjote
Ieškoti
Menu

Užsakovų asmens duomenų tvarkymas

Oras įmonių grupė gauna ir tvarko savo esamų, buvusių ir potencialių užsakovų ir tokių užsakovų darbuotojų ir atstovų (kiekvienas fizinis asmuo atskirai vadinamas duomenų subjektu) duomenis. Šiuo pranešimu apie privatumą norime skatinti skaidrumą ir parodyti, kaip, vystant mūsų verslo santykius su užsakovais, yra tvarkomi jų asmens duomenys. Asmens duomenų tvarkytojas yra Oras įmonių grupė, vykdanti atitinkamas verslo operacijas su užsakovais arba partneriais, dėl kurių asmens duomenys yra naudojami. Jei turėsite klausimų dėl užsakovų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su Oras atstovybe Lietuvoje arba siųskite užklausimą el. paštu į Oras Business:  gdpr@oras.com, anglų arba suomių kalba.

1. Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenys dažniausia yra gaunami iš įmonės arba sutarti su duomenų subjektu. Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, gautus iš įmonės, kuriai atstovauja subjektas, valdžios įstaigų ir kitų partnerių, kaip pvz. mūsų subrangovai, o taip pat iš viešai prieinamų šaltinių, kaip pvz. interneto puslapiai ir prekybiniai registrai. Asmens duomenys apima:

  • asmens identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, įmonė, kuriai atstovauja duomenų subjektas ir jos/jo pareigas;
  • kontaktinius duomenis, tokius kaip darbovietės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
  • asmens duomenis, sukurtus vystant santykius su užsakovais, kaip pvz. komunikacija, informacija, įtraukta į pirkimo užsakymus bei sąskaitų išrašymui naudojami duomenys, reikalingi siekiant pristatyti produktus ar vykdyti kitą veiklą su užsakovu.

2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Asmens duomenis tvarkome pagal poreikį, savo teisėtiems interesams, kurie atsiranda kai duomenų subjektas yra mūsų užsakovas arba teikiant paslaugas mūsų užsakovui ar laikantis mums privalomų teisinių įsipareigojimų.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant ištirti potencialius užsakovus ir su jais derėtis, prašyti pasiūlymų, užsakyti ir gauti produktus ir paslaugas iš mūsų užsakovų, pateikti sąskaitas faktūras, siųsti užsakymus ir sudaryti važtaraščius, sudaryti, vykdyti ir turėti tiekimo sutartis bei vykdyti bet kokią kitą su tokiomis sutartimis susijusią veiklą.

3. Duomenų perdavimas ir saugojimo vieta

Vykdydami savo veiklą mes, jei reikia, perduodame asmens duomenis mūsų įmonių grupei ir partneriams, kaip pvz. prekių pristatymo įmonės ir mūsų perpardavėjai.

Asmens duomenys yra saugomi Europos Sąjungoje arba Europos Ekonominėje Erdvėje. Jeigu Jūsų asmens duomenys bus perduodami už ES/EEE ribų, Jums apie tai bus pranešta.

4. Asmens duomenų išsisaugojimas

Mes išsisaugome asmens duomenis, kiek tai yra būtina siekiant įgyvendinti ir vykdyti atitinkamą sutartį su užsakovu arba teikti siūlymus ir verslo pasiūlymus esamiems arba potencialiems užsakovams ir kitais teisėtais tikslais, susijusiais su esamais ar potencialiais santykiais su užsakovais. Jeigu santykiai su užsakovu nutrūks, mes išsisaugosime asmens duomenis, jei tai bus reikalinga mūsų veiklos vykdymui, pvz. saugant sutarčių archyvą ir atsakant bei tvarkant galimas reklamacijas. 

Taip pat asmens duomenis išsisaugome kai tai yra būtina laikantis mums privalomų teisinių įsipareigojimų, pvz. vedant buhalterinę apskaitą.

Kai išsaugoti asmens duomenys tampa nebereikalingi, jie yra ištrinami arba saugiai anonimizuojami.

5. Duomenų subjektų teisės

Kaip duomenų subjektas, Jūs turite teisę iš mūsų pareikalauti:

  • suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų;
  • pataisyti ar ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • apriboti su Jumis susijusį duomenų tvarkymą;
  • nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi;
  • pagal tam tikras išankstines sąlygas, teisės į duomenų perkėlimą, t.y. Jūs galite gauti mums pateiktus savo asmens duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriais perskaitomu formatu ir perduoti tokius duomenis kitam juos kontroliuosiančiam asmeniui.

Jeigu duomenys yra tvarkomi gavus sutikimą, kaip duomenų subjektas Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti tokį sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad atšaukiamas sutikimas neturės įtakos, sutikimo pagrindu, prieš tokio sutikimo atšaukimą teisėtai vykdytam duomenų tvarkymui.

Bet kokie prašymai turi būti pateikiami aukščiau nurodytais kontaktais.

Mes dėsime visas pastangas, kad įvykdytume Jūsų prašymą. Tačiau kartais privalėsime atmesti Jūsų prašymą ir tokiu atveju Jums pranešime apie tokio atsisakymo priežastis.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ar kitų taikomų teisės aktų reikalavimų, galite susisiekti su Suomijos duomenų apsaugos inspekcija ir pasitikrinti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tinkamai.