Oras pārstāv inovatīvu veselības aprūpes higiēnu 20.04.2017 — Veselība & Aprūpe

Slimnīcu higiēna ir daļa no modernas, slimnīcās nodrošinātās ārstēšanas un veselības aprūpes.

Attiecībā uz slimnieku aprūpi, slimnīcas higiēna ietver visas tās procedūras, kuru mērķis ir samazināt ārstēšanas laikā notiekošo patogēnu izplatību. Infekciju izplatīšanās novēršanā svarīga ir roku higiēna. Laba roku higiēna ievērojami samazina mikrobu izplatīšanos.

Kā norāda pētījumi, 80% mikrobu no viena cilvēka nonāk pie cita, pateicoties tiešam kontaktam, vai arī netiešam kontaktam, kas izveidojas, pieskaroties vienām un tām pašām virsmām. Nodrošinot kontaktvirsmu tīrību, ir iespējams ievērojami samazināt patogēnu izplatību. Attiecībā uz roku mazgāšanu izlietnē, šo problēmu ir iespējams atrisināt, izmantojot bezkontakta jaucējkrānus.  

Oras rīcībā ir ilgstošā laika posmā uzkrātas zināšanas un kompetence par īpašajām prasībām, kādas ir noteiktas ar veselības aprūpi saistītajiem ūdensapgādes piederumiem. Produktu dizainā ir ievērotas lietotāju vajadzības, un produkti ir izstrādāti sadarbībā ar slimnīcām un dažādiem veselības aprūpes sektora speciālistiem. 

Bezkontakta jaucējkrāni – higiēnas celmlauži

Oras ir elektronisko bezkontakta jaucējkrānu izstrādes celmlauzis, jo pirmos bezkontakta jaucējkrānus tas sāka piedāvāt jau 1989. gadā. Bezkontakta jaucējkrānu izstrādes pamatā bija veselības aprūpes sektorā pastāvošās higiēnas vajadzības. Sabiedriskajām telpām bija vajadzīgi risinājumi, kas būtu viegli lietojami, kā arī taupītu ūdeni un enerģiju. Bezkontakta jaucējkrāni atbilst šīm vajadzībām un ir atraduši savu vietu pie sabiedrisko labierīcību izlietnēm. Pēdējos gados ir izstrādāti elektroniski jaucējkrāni, kas ir īpaši piemēroti mājsaimniecību vajadzībām. “Gadu gaitā tehnoloģiskajos risinājumos, piemēram, procesoru un sensoru tehnoloģijās, esam spēruši platus soļus,” norāda produktu vadītājs Lassi Lahti.