Dine bogmærker
Search

Generelle vilkår for anvendelse af Oras Ltds websteder

Når du går ind på websteder ejet af Oras Ltd, accepterer du samtidig at overholde følgende vilkår for anvendelse. Brug af webstederne er kun tilladt, hvis du accepterer disse vilkår. Derudover kan der gælde separate vilkår for individuelle dokumenter på Oras Ltds websteder.

Copyright, databaserettigheder og andre lignende immaterielle rettigheder til materiale på Oras Ltds websteder tilhører Oras Ltd eller den part, der har givet ret til anvendelse af materialet. Det gælder også, at delvis kopiering, fremsendelse, distribuering, lagring, reproduktion, tilpasning, citering, videresendelse eller anden brug af materialet i nogen som helst form er forbudt uden specifikt skriftligt samtykke fra Oras Ltd, medmindre andet er angivet senere i nærværende vilkår for anvendelse eller på anden måde er specifikt angivet på webstederne med hensyn til en bestemt del af materialet.

Oras Ltds websteder kan ses på en computer (eller lignende anordning), og dele heraf må udskrives til brugerens personlige brug. Brug af webstederne til privat, ikke-kommerciel brug er tilladt. Brug i massemedier og anden offentlig kommunikation såsom pressemeddelelser og andre dokumenter, der er offentlig tilgængelige og forefindes på webstederne, er tilladt, forudsat at kilden til oplysningerne angives.

Oras Ltds websteder gives, som det er og forefindes. Oras Ltd forbeholder sig ret til at ændre indholdet af webstederne eller at begrænse adgangen til dem til enhver tid. Oras Ltd giver ingen garantier for tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af webstederne eller for indholdets velegnethed som handelsgenstand eller brug til et bestemt formål. Oras Ltd er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige eller specielle skader eller følgeskader, tab af indtægt eller driftsafbrydelse, der skyldes en service, der tilbydes på webstederne eller en afbrydelse heraf, selvom Oras Ltd er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Oras Ltd er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af dets websteder, heller ikke i tilfælde, hvor skaden relaterer sig til ejendomsretter, copyright eller andre tredjemandsrettigheder, der tilhører en anden part end Oras Ltd. Oras Ltds erstatningsansvar er begrænset til de obligatoriske bestemmelser i finsk lovgivning. Oras Ltd er på ingen måde ansvarlig for indholdet af de sider, der linkes til fra Oras Ltds websteder, og som er udarbejdet og offentliggjort af en anden part end Oras Ltd. Medtagelsen af sådanne links på Oras Ltds websteder tilkendegiver på ingen måde, at Oras Ltd ønsker at annoncere for sådanne sider eller de produkter eller ydelser, der nævnes på dem. Oras Ltd kan ikke garantere for, at links fungerer. Hvis et link på Oras Ltds websteder henviser til et andet websted, kan det være underlagt dette websteds egne vilkår for anvendelse.

Navne på produkter og virksomheder på Oras Ltds websteder kan være varemærker eller kommercielle navne, der er registreret eller på anden måde beskyttet. Oras og navnet på de produkter, der fremstilles af Oras, er varemærker tilhørende Oras Ltd. Adgang til Oras Ltds websteder berettiger ikke brugeren til at anvende sådanne varemærker eller kommercielle navne uden samtykke fra den relevante rettighedsindehaver. Brugeren af et websted er heller ikke berettiget til at fjerne henvisninger til copyright, varemærkerettigheder eller rettigheder til et kommercielt navn.

Ved afsendelse af materiale til en af Oras Ltds servere, f.eks. via e-mail eller via Oras Ltds websteder, forpligter afsender sig til at sikre, at det materiale, som han/hun har sendt, ikke er ulovligt eller på anden vis uegnet til offentliggørelse, og afsender skal inden afsendelse have truffet rimelige foranstaltninger for at fjerne virusser eller andre skadelige egenskaber, der måtte være indeholdt i materialet, og afsender skal også sikre, at denne har ejendomsretten til materialet eller ubegrænset ret til at levere det til Oras Ltd, og at Oras Ltd har lov til at offentliggøre materialet uden beregning og/eller inkorporere materialet eller dele heraf i dets egne produkter og/eller ydelser uden beregning. Afsender forpligter sig ydermere til ikke at gøre krav gældende over for Oras Ltd på grundlag af det materiale, som afsender har sendt. Oras Ltd verificerer ikke indholdet af det materiale, der sendes af brugerne af dets websteder, og kan ikke gøres erstatningsansvarlig herfor. Oras Ltd kan efter eget skøn og til enhver tid fjerne materiale, der er tilsendt af brugerne, fra dets websteder.

General terms and conditions of purchase

General terms and conditions of purchase

Download PDF