Muistilistasi
Hae
Menu

FAQ

Kysymys
Mitä hybridihana tarkoittaa?

Hybridi tarkoittaa, että hanasta saa vettä sekä kosketusvapaasti että manuaalisesti vivusta.

Kysymys
Kuinka puhdistan silikonisen suihkupään?

Suihkupään silikonisuuttimet on helppo puhdistaa kalkkikerääntymistä hieromalla niitä sormin tai vaikka hammasharjalla. Juoksuta tämän jälkeen vielä hetki kuumaa vettä.

Kysymys
Electra-hanassani on suuri virrankulutus, mitä tehdä?

Jos pariston teho hupenee poikkeuksellisen nopeasti, virtakaapelissa tai hanan sensorissa on oikosulku. Sensorin vaihto korjaa vian.

Kysymys
Kuinka kauan 6 V Electra -hanan paristo kestää?

Pariston elinkaari on yleensä noin 3 vuotta +-1 vuosi hanan käytöstä riippuen. Paristokäyttöiset Oras-hanat vaativat aina toimiakseen litiumparistot. Alkaliparistoja ei tulisi käyttää, sillä niiden tekniset ominaisuudet eivät sovellu hanoille ja toiminta-aika on hyvin rajallinen.

Kysymys
Oras Electra -hanani vuotaa, mitä tehdä?

Hana voi alkaa vuotaa, mikäli magneettiventtiiliin tai sen kalvoon pääsee likaa tai epäpuhtauksia. Kalvon huolellinen puhdistus tai magneettiventtiilin vaihto korjaa vian. Vuotamisen estämiseksi on tärkeää asentaa hanaan pakkauksen mukana tulevat yksisuuntaventtiilit ja roskasihdit.

Kysymys
Voiko vedenlämmittimen kanssa käyttää muuta kuin pakkauksen mukana tulevaa hanaa?

Vedenlämmittimien kanssa käytettävät hanat ovat nk. matalapainehanoja, eikä niiden tilalle saa asentaa muita hanamalleja. Oraksen matalapainehanat tunnetaan paremmin Oras Safira -mökkihanoina, joista on saatavilla versiot sekä keittiöön (1023F) että pesualtaalle (1003F). Mikäli matalapainehanan tilalle asennetaan tavallinen hana, vedenlämmittimeen syntyvä paine ei pääse vapautumaan, ja se rikkoo vedenlämmittimen.

Kysymys
Mitä kirjaimet F, X, U ja Y tarkoittavat tuotenumeroiden perässä?

F = hanassa on joustavat kytkentäputket
X = hanassa on sululliset epäkeskoliittimet peitelaipoin
U = hanassa on epäkeskoliittimet peitelaipoin ja äänenvaimentimin
Y = hanassa on epäkeskoliittimet peitelaipoin

Kysymys
Voiko Bidetta-käsisuihkua käyttää amme- tai suihkuhanan kanssa?

Bidetta-käsisuihkua voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa amme- ja suihkuhanoissa, joissa on kääntyvä ejektorijuoksuputki (esim. Oras-nro 211525). Bidetta-käsisuihku vaatii toimiakseen aina ejektorin (joka sijaitsee juoksuputken sisällä).

Kysymys
Voiko Bidetta-käsisuihkuun asentaa pidemmän suihkuletkun?

Bidetta-käsisuihkullisissa hanoissa on mekaanisen vaihtimen sijaan ns. ejektori, jonka ansiosta vesi ohjautuu nopeammin suihkuletkulle Bidetta-käsisuihkun liipaisimesta. Bidetta-käsisuihkullisten hanojen suositeltu suihkuletkun pituus on 1.5 m tai 2 m. Pituutta voidaan tarvittaessa lisätä kupariputkella (Ø12 mm 2 m saakka tai Ø15 mm 3 m saakka). Jos letkua pidennetään joustavilla kytkentäputkilla, on huomioitava, ettei niitä taivuteta liian pienellä säteellä. Näin varmistetaan veden esteetön virtaus putkessa.

Oikeanlaisesta asennuksesta huolimatta hanasta saattaa Bidetta-käsisuihkun käytön aikana tulla muutamia tippoja vettä. Tämä on normaalia ja johtuu kasvaneesta virtausvastuksesta.

Kysymys
Miten Smart Bidetta -käsisuihku toimii?

Ottaessasi Smart Bidetta -käsisuihkun seinäpidikkeestä, vesi alkaa virrata automaattisesti hanasta. Kun painat käsisuihkun painikkeesta, veden tulo siirtyy käsisuihkuun. Käytön jälkeen laitat käsisuihkun taas takaisin seinäkiinnikkeeseen ja hana sulkeutuu automaattisesti. Turvallista ja hygieenistä.

Katso video:

Kysymys
Voinko asentaa Bidetta-käsisuihkun tavalliseen vipuhanaan jälkikäteen?

Bidetta-käsisuihkua ei voi asentaa tavalliseen pesuallashanaan jälkikäteen, sillä niistä puuttuu käsisuihkun vaatima kolmas putki. Kaikki Bidetta-yhteensopivat hanat myydään aina yhdessä Bidetta-käsisuihkun kanssa.

Kysymys
Mikä on termostaattihana?

Termostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien lämpötilavaihteluista huolimatta. Hana reagoi suihkuvedessä tapahtuviin lämpötilan muutoksiin, korjaten sen käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Tulovesissä tapahtuvat paineenvaihtelut aiheuttavat myös suihkuvedessä tilapäisen lämpötilan muutoksen. Paineenvaihtelujen nopeudet ja suuruudet määräävät miten nopeasti hana korjaa suihkuveden lämpötilan muutoksen takaisin käyttäjän asettamalle lämpötilalle. Käytämme kaikissa termostaattihanoissamme samaa säätöosaa, joka on varmatoiminen – myös kalkkipitoisessa vedessä – ja erittäin nopea toiminnaltaan.

Kysymys
Miksi hanoissanne käytetään muovia?

Muovia käytetään lähinnä hanojen ulkopinnoissa ja joissakin hanojen vivuissa. Hanojen paineenalaiset osat ovat aina sinkkikadonkestävää messinkiä. Muovi on etenkin suihkuhanoissa mukavuustekijä. Se vaimentaa ääntä ja estää osaltaan hanan pinnan kuumenemisen. Käyttämämme korkealaatuiset, (tekniset) erikoismuovilaadut ovat tarkkaan valikoituja, jotta tuotteemme ovat kaikin puolin kestäviä ja turvallisia käyttää eri olosuhteissa.

Kysymys
Minkälainen takuu hanoillanne on?

Hanoillamme on kahden vuoden takuu (materiaali­ ja valmistusvirheet) osto­ tai käyttöönottopäivää osoittavasta tositteesta tai kaksi seuraavaa vuotta tuotteeseen leimatusta valmistusvuosi­merkinnästä. Vipuhanan säätöosalla on viiden vuoden tippumattomuustakuu vastaavin rajauksin.

Kysymys
Mikä on kosketusvapaa hana? Mitä hyötyä siitä on?

Oraksen kosketusvapaalla hanalla tarkoitetaan tuotetta, joka toimii käsin koskematta joko pariston tai verkkovirran voimalla. Kosketusvapaat hanat ovat helppoja ja turvallisia käyttää sekä hygieenisiä. Niitä ei voi ”unohtaa” auki­ asentoon, vaan ne sulkeutuvat automaattisesti. Kosketusvapaat hanat säästävät sekä vettä että energiaa.

Kysymys
Mikä on pressostaattihana?

Pressostaattihanalla tarkoitetaan hanaa, joka pitää suihkuveden tasalämpöisenä tulovesien paineenvaihteluista huolimatta. Se reagoi heti verkostossa tapahtuviin paineenvaihteluihin, jotka tapahtuvat ennen hanaa. Pressostaattihana on suunniteltu kohteisiin, jossa vesipisteitä (samanaikaisia hanojen käyttäjiä ) on paljon esim. hotellit, kerrostalot, laitokset tai vaikkapa uimahallit. Tällaisissa rakennuksissa vedenpaine vaihtelee jatkuvasti, mutta lämmintä vettä on riittävästi saatavilla. Pressostaattihana reagoi paineenvaihteluihin nopeasti ja tarkasti. Jos tulovesissä tapahtuu lämpötilojen muutoksia, näihin hana ei pysty reagoimaan.

Kysymys
Mikä on ”turvanuppi”?

Lämpötilan turvanuppi varmistaa sen, ettei hanasta tule vahingossa liian kuumaa vettä. Rajoitus on asetettavissa haluttuun kohtaan tulovesien lämpötilan mukaan. Turvanupin ansiosta hana on turvallinen myös lasten käytössä.

Kysymys
Mikä on ”ekonappi”?

Oras­hanoissa ekonapilla tarkoitetaan veden virtaamaa rajoittavaa nappia. Ekonappi leikkaa maksimivirtaamaa siten, että hanasta tulee vettä – käyttöpaikasta riippuen – säästövirtaamalla 60 - ­90 % maksimivirtaamasta. Ekonappi ei kuitenkaan estä ottamasta hanasta tarvittaessa maksimivirtaamaa? jos tarvitset enemmän vettä, painat ekonapin alas ja nostat samalla vipua.   

Kysymys
Miten puhdistan hanat?

Hanojen ulkopintojen puhdistuksessa pätevät samat säännöt kuin kodin maalattujen pintojen puhtaanapidossa yleensäkin. Hanat tulee puhdistaa neutraaleilla tai lievästi emäksisillä (pH 6­-9) nestemäisillä pesuaineilla. Noudata aina pesuaineen valmistajan käyttö­ ja annosteluohjeita.

Kostuta sieni tai pehmeä keittiöliina pesuaineliuokseen. Huuhtele hana runsaalla puhtaalla, haalealla vedellä ja pyyhi se lopuksi kuivaksi. HUOM! Älä käytä sumutinpulloa pesuaineen levittämiseen hanalle. Tutustu hanojen mukana toimitettaviin puhdistusohjeisiin.

Kysymys
Miten toimii elektroninen pesukoneventtiili?

Elektroninen pesukoneventtiili avataan painamalla käyttönäppäintä. Siihen syttyy punainen merkkivalo venttiilin avautumisen merkiksi. Elektroninen pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti esisäädetyn ajan kuluttua. Sen voi sulkea myös painamalla käyttönäppäintä, jolloin punainen merkkivalo sammuu. Pesukoneventtiilin voi avata myös 12 tunniksi painamalla käyttönäppäintä pitkään (noin 5 sek).

<link https: www.youtube.com>

 

Kysymys
Ovatko Oras-­tuotteet sertifioituja?

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB todentaa, että Oras Groupin johtamisjärjestelmä vastaa standardien vaatimuksia. Hallintajärjestelmät ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 ja ISO 45001:2018 ovat sertifioitu kaikissa Oras Groupin toimipaikoissa. Sertifikaatit kattavat hanojen, varusteiden ja venttiilien suunnittelun, markkinoinnin, myynnin ja after sales -palvelut, logistiikan, valmistuksen, kokoonpanon ja jakelun.

Lue lisää Oraksen sertifikaateista täältä.