Dine ønskeliste
Søk
Menu

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål
Hva betyr hybridkran?

Hybrid betyr at kranen har to forskjellige funksjoner, f.eks. berøringsfri funksjon med sensor og manuell betjening med hendel.

Spørsmål
Hvordan rengjøre silikon dusjhode?

Gni dysene med fingeren eller en tannbørste for å løsne urenheter på silen. Kjør deretter igjennom varmt vann i noen minutter.

Spørsmål
Electra kranen har høyt strømforbruk, hva skal man gjøre?

Hvis batterispenningen reduseres uvanlig raskt, er det en kortslutning i kabelen eller i sensoren. Bytting av sensoren vil løse problemet.

Spørsmål
Hva er levetiden på 6V batteriet for en Electra kran?

Batteriets levetid er normalt 3 år + -1 år, avhengig av bruken. Pass på at du alltid bruker litiumbatterier med Oras elektroniske kraner for å maksimere batteriets levetid.

Spørsmål
Min Electra kran lekker, hva skal jeg gjøre?

Hvis smuss eller urenheter i vannet går inn i magnetventilen eller magnetventilens membranen, kan dette forårsake lekkasje. Rengjøring av membranen eller bytte av magnetventilen løser problemet. For å unngå dette er det viktig å installere tilbakeslagsventiler og siler som følger med kranen.

Spørsmål
Er det mulig å bruke andre kraner sammen med vannvarmer?

Kraner med varmtvannsbeholder er såkalte lavtrykksmodeller. Kun lavtrykkskraner kan kobles til vannvarmeren. Oras lavtrykkskraner er Oras Safira 1003F og 1023F. Hvis en vanlig vannkran er koblet til vannvarmeren, vil varmtvannsbeholderen sprekke p.g.a høyt trykk og volumutvidelse når vann varmes opp.

Spørsmål
Hva betyr de forskjellige bokstavene F, X, U og Y etter produktnummeret?

F = kran med fleksible slanger.

X = kran med eksentriske tilkoblinger med tilbakeslagsventiler og dekkskiver.

U = kran med eksentriske tilkoblinger med støyreduksjon og dekkskiver.

Y = kran med eksentriske tilkoblinger og dekkskiver.

Spørsmål
Kan vi bruke Bidetta hånddusj sammen med en dusjkran eller kran for badekar?

Det er mulig å bruke Bidetta hånddusj bare med bad eller dusjkran med ejektor tut (for eksempel Oras 211525). For at dette skal fungere trenger Bidetta hånddusj alltid en ejektor. Ejektoren er inne i tuten.

Spørsmål
Kan jeg installere Bidetta hånddusj på en vanlig ettgrepskran?

Bidetta hånddusj kan ikke ettermonteres på en servantkran. Kranen må være laget for Bidetta hånddusj. Alle Bidetta-kompatible Oras-kraner leveres med Bidetta-hånddusj.

Spørsmål
Er det mulig å bruke lengre slange for Bidetta hånddusj?

Kraner med bidetta hånddusj har såkalt ejektor, som ikke er mekanisk vender. På grunn av ejektoren blir vannhastigheten b raskere og den styres til dusjslangen for Bidetta hånddusj. Kraner med Bidetta hånddusj er designet for å fungere med 1,5 m eller 2 m Oras dusjslanger. Hvis det er behov for forlengelse, skal det gjøres med Ø12 mm Cu-rør opp til 2 meter eller med Ø15 mm opp til 3 meter.

Når man bruker Pex-rør, bør man vurdere ekvivalensen av innvendige diametre til Cu-rør. Eventuelle bøyer og bend på rørene bør legges jevne og store for å unngå store trykktap.

Brukes vinkelbend, så bruk bend som ikke reduserer den  indre diameter i vesentlig grad. Vinkelbend  med avstenging vil alltid gi ekstra gjennomstrømningsmotstand. Lengden på slangen til Bidetta hånddusjen bør være så jevn som mulig, og unngå skarpe bøyninger.

Selv om alt er gjort i henhold til instruksjonene, kan noen dråper vann komme fra kranen etter bruk av Bidetta hånddusj. Dette er normalt på grunn av økt gjennomstrømmingsmotstand.

Spørsmål
Hvordan fungerer Smart Bidetta?

Når du løfter Smart Bidetta hånddusjen fra holderen, begynner vannet å renne fra kranen. Når du trykker inn avtrekkeren på hånddusjen, styres vannforsyningen fra kranen til hånddusjen. Når du plasserer Smart Bidetta-hånddusjen tilbake i holderen, stenges kranen automatisk.

Viideo på engelsk:

Spørsmål
Hvorfor bruker dere plast i kranene?

Plast er hovedsaklig brukt på kranens overflate og på spaken til noen av kranene.  De delene av kranen som utsettes for trykk er laget av avsinkingsbestandig messing.

Plast er et viktig komfortelement, spesielt på kraner for bad og dusj. Det reduserer lyder og hindrer kranens overflate i å bli oppvarmet. Høykvalitets (teknisk) spesialplast er valgt med største omhu, og våre produkter har lang levetid og er sikker i bruk selv under ulike forhold.

Spørsmål
Hvilken type garanti har kranene?

Våre kraner kommer med to års garanti (råmateriale og produksjonsfeil) fra innkjøpsdato eller første bruksdag, dokumentert ved hjelp av kvitteringen, eller to år fra produksjonsårets stempel (finnes på produktets etikett). Kassetten til ettgrepskranen har fem års garanti mot drypping med respektive begrensninger.

Spørsmål
Hva er en “sikkerhetsknapp”?

En sikkerhetsknapp hindrer at du ved et uhell setter vannets temperatur for høyt. Grensen kan justeres etter hvor varmt vannet i rørene er. Sikkerhetsknappen gjør at kranen er trygg å bruke også for barn.

Spørsmål
Hva er en “økoknapp”?

Økoknappen på Oras sine kraner er vannbesparende. Økoknappen kutter maksimum vannmengde slik at vannmengden stilles inn på økonomisk nivå, på 60 - 90 % av maksimum, avhengig av kranens plasseringssted. Likevel forhindrer ikke økoknappen maksimum vannmengde dersom dette er nødvendig – dersom du har behov for mer vann trykker du på økoknappen og løfter spaken opp samtidig.

Spørsmål
Hva er en berøringsfri kran? Hvilke fordeler har den?

Oras berøringsfrie kraner er hygieniske og lette og sikre i bruk. Du kan ikke “glemme” å stenge kranen, siden de stenges automatisk. Berøringsfrie kraner sparer både vann og energi.

Spørsmål
Hva er en termostatstyrt kran?

En termostatstyrt kran beholder innstilt temperatur uansett temperaturendringer på varmtvannet. Trykkendringer i røranlegget, som følge av bruk av andre kraner, fører til en forandring av temperaturen på vannet som termostaten er innstilt på. Størrelsen på trykkendringene avgjør hvor raskt kranen kan justere vanntemperaturen tilbake til innstilt temperatur. Alle våre termostatstyrte kraner er utstyrt med samme hurtigvirkende og nøyaktige innstillingsdeler, selv ved kalkholdig vann.

Spørsmål
Hva er en trykkstyrt kran?

En trykkstyrt kran reagerer lynkjapt på trykkendringer i rørene, og sørger for at temperaturen holder seg stabil. En unngår derfor kulde- eller varmesjokk når noen tapper vann et annet sted i huset. Passer i anlegg hvor det er flere tappesteder på samme ledningstrekk og hvor varmtvannstemperaturen er konstant (for eksempel i private hjem, hoteller, boligblokker, institusjoner og svømmehaller). Trykkstyrte kraner reagerer ikke på variasjoner i vanntemperatur.

Spørsmål
Hvordan rengjøres kranen?

Reglene for rengjøring av overflatene til kranen er de samme som for rengjøring av malte overflater på andre husholdningsartikler. Kranene må rengjøres med nøytralt eller mildt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel. Bruk og dosering av rengjøringsmiddelet må alltid være i henhold til produsentens anvisninger.

Fukt en svamp eller en myk klut med såpevann. Skyll kranen godt med mye rent, lunket vann, og avslutt med å tørke av kranen.

VIKTIG! Ikke bruk sprayflaske til å påføre rengjøringsmiddel på kranen.  Gjør deg kjent med medfølgende anvisninger for rengjøring av kranen.

Spørsmål
Hvordan virker den elektroniske avstengingskranen for vaskemaskin?

Den elektroniske avstengingskranen for vaskemaskin kan åpnes ved å trykke på tilhørende bryter. Et rødt lys blinker hvert 5. sekund.  Kranen stenges automatisk etter 3 timer. Den kan også stenges ved å trykke på bryteren. Kranen vil være åpen i 12 timer dersom man trykker på bryteren og holder den inne i omtrent 5 sekunder.

<link https: www.youtube.com>

 

Spørsmål
Er Oras-produkter sertifiserte?

DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB har sertifisert Oras konsernet sitt styringssystem i samsvar med angitte standarder. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 50001:2011 er implementert I alle produksjonssteder, ISO 45001:2018 i Rauma og Olesno. Sertifikatene er gyldige for utvikling, markedsføring , salg og etter service, logistikk, produksjon, montering og distribusjon av sanitærutstyr.